Riziko s padajućim osiguranim iznosom


Ovo je osiguranje života za slučaj smrti s padajućim osiguranim iznosom i jednokratnim plaćanjem premije za sve godine trajanja osiguranja. U slučaju smrti osigurane osobe isplaćuje se osigurani iznos. S obzirom da riziko osiguranje nema štednu komponentu, nema isplate osiguranog iznosa po isteku (doživljenju) osiguranja, a time je i premija za isto pokriće manja.
 
Osigurani iznos za slučaj smrti unutar trajanja osiguranja postupno se smanjuje kako se smanjuje neotplaćeni dio kredita te je na kraju osiguranja jednak nuli.
 
Riziko s padajućim osiguranim iznosom namijenjen je svima od 14. do 65. godine života, u trajanju od najmanje jedne, a najviše 35 godina.
Najmanja jednokratna premija iznosi već 20 €, a minimalni osigurani iznos je 2.000 €.
 
Ugovaranjem rizika s padajućim osiguranim iznosom našim klijentima omogućujemo :
  • sigurnost i zaštitu uslijed nepredviđenih i teških životnih okolnosti;
  • korištenje police osiguranja života kao instrumenta osiguranja pri podizanju kredita;
  • pristupačne premije za relativno visoke osigurane iznose jer riziko životno osiguranje ne sadržava štednu komponentu;
  • povrat neiskorištenog dijela premije u slučaju prijevremene otplate kredita.
Tražilica proizvoda
Kontakti
Powered by Globaladmin CMS