Riziko s konstantnim osiguranim iznosom


Osiguranje života samo za slučaj smrti s jednakim osiguranim iznosom za cijelo razdoblje trajanja osiguranja. U slučaju smrti osigurane osobe isplaćuje se osigurani iznos. S obzirom da riziko osiguranje nema štednu komponentu, nema isplate osiguranog iznosa po isteku (doživljenju) osiguranja, a time je i premija za isto pokriće manja.
 
Riziko životno osiguranje namijenjeno je svima od 14. do 65. godine života, u trajanju od najmanje 5, a najviše 35 godina.
 
Prilikom sklapanja osiguranja ugovaratelj osiguranja također odlučuje o načinu plaćanja. Može odabrati:
  • mjesečnu premiju
  • tromjesečnu premiju
  • polugodišnju premiju
  • godišnju premiju.
 
Najmanja tekuća premija iznosi već 15 €, a minimalna svota 1.000 €.
 
 
Ugovaranjem riziko životnog osiguranja s tekućim plaćanjem premije našim klijentima omogućujemo:
  • sigurnost i zaštitu uslijed nepredviđenih i teških životnih okolnosti;
  • korištenje police osiguranja života kao instrumenta osiguranja pri podizanju kredita;
  • pristupačne premije za relativno visoke osigurane iznose jer riziko životno osiguranje ne sadrži štednu komponentu;
  • ugovaranje dopunskih osiguranja
Tražilica proizvoda
Kontakti
Powered by Globaladmin CMS