Premija osiguranja

PREMIJA OSIGURANJA je novčani iznos koji je ugovaratelj osiguranja dužan platiti osiguratelju po ugovoru o osiguranju pri sklapanju i u tijeku trajanja ugovora o osiguranju.
Tražilica proizvoda
Kontakti
Powered by Globaladmin CMS