Kapitalizacija

KAPITALIZACIJA  je smanjenje osiguranog iznosa prema Tablici kapitaliziranih iznosa bez daljnjeg plaćanja premije osiguranja. Ugovaratelj osiguranja stječe pravo na kapitalizaciju ako je platio premiju osiguranja života barem za prve tri godine.
Tražilica proizvoda
Kontakti
Powered by Globaladmin CMS